MojaWyspa.co.uk - Polski Portal Informacyjny w Wielkiej Brytanii. Polish Community in the UK
Polska strona Wielkiej Brytanii

30/09/2007 20:53:25

UK: WYBORY! Gdzie głosować?

UK: WYBORY! Gdzie głosować?Informacja o wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 21 października 2007 roku. Konsulat Generalny RP w Londynie oraz Konsulat Generalny RP w Edynburgu uprzejmie informują, że wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę dnia 21 października 2007 roku na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Prawo wybierania posłów i senatorów ma każdy obywatel polski, który najpóźniej
w dniu głosowania kończy 18 lat.

Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty w przypadku przebywania w państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz zostaną wpisani, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy. Powyższy wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą, powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem
w zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zgłoszenie o wpisanie do spisu wyborców można wnieść ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną do konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy.

Rejestracji można także dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie internetowej pod adresem:

 

www.wybory.co.uk


Osoby zamierzające głosować w Anglii i Walii, prosimy o dokonywanie zgłoszeń w:

Konsulacie Generalnym RP w Londynie
73 New Cavendish Street,
London W1W 6LS


tel.: 0870 77 42 913
0870 77 42 914
0870 77 42 915
w godzinach pracy urzędu

fax:0207 323 2320
0207 2913945
0207 2913924

Osoby zamierzające głosować w Szkocji i Irlandii Płn., prosimy o dokonywanie zgłoszeń w:

Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu
2 Kinnear Road
Edinburgh EH3 5PE


tel.: 0131 552 0301
fax: 0131 552 1086

Ponadto osoby zamierzające głosować w Irlandii, prosimy o dokonywanie zgłoszeń w:

Wydział Konsularny Ambasady RP w Dublinie
4-8 Eden Quay
Dublin 1

tel: (353-1)876733296
Fax: (353-1) 87 27 792
culture@dublin.polemb.net
www.dublin.polemb.net
Jest to nr tel. służący wyłącznie do zapisów na wybory, działa 10-16 od pn-pt.
Również na ten nr można kierować ewentualne pytania dotyczące wyborów.

Zgłoszenie powinno zawierać:

nazwisko i imiona,
• imię ojca,
• datę urodzenia,
• miejsce zamieszkania (pobytu) wyborcy,
• numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego w przypadku przebywania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także miejsce
i datę jego wydania,
• numer PESEL, jeśli wyborca go posiada,
• adres e-mail, jeśli wyborca go posiada, celem uzyskania potwierdzenia rejestracji,
• obwód głosowania, w którym zamierzają państwo głosować.


Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, tj. w dniu 16 października 2007 roku.

Wyborcy stale zamieszkali za granicą, którzy zostali wpisani przez konsula do spisu wyborców, mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborców, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do 19 października 2007 r.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Głosowanie do Sejmu RP i Senatu RP w obwodach głosowania utworzonych za granicą odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy, między godziną 06.00 a 20.00 czasu miejscowego.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

UWAGA! Dowody osobiste starego typu (książeczkowe) mogą stanowić podstawę rejestracji w spisie wyborców wyłącznie w przypadku, gdy zostały wydane w 1996 r. lub później. Wcześniej wydane dowody osobiste utraciły ważność. (Podstawa prawna: Dz.U. z 2002 r. Nr 183, poz. 1522. USTAWA z dnia 12 września 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawę o działalności gospodarczej).

Aby być dopuszczonym do głosowania należy w dniu wyborów stawić się z zadeklarowanym przy rejestracji dokumentem tożsamości. Osoby nieposiadające zadeklarowanego dokumentu (w tym także osoby posiadające inny, niezgłoszony przy rejestracji dokument tożsamości) nie mogą być dopuszczone do głosowania.

Aleksander DIETKOW
Konsul Generalny RP w Edynburgu

Janusz WACH
Konsul Generalny RP w Londynie

 

Lista Obwodowych Komisji Wyborczych:

OKW 179 - London, A-K, Ambasada
Ambasada RP w Londynie
47 Portland Place
Londyn W1B 1JH

OKW 180 - London, L-Z, Konsulat
Konsulat Generalny RP w Londynie
73 New Cavendish Street
London W1W 6LS

OKW 181 - London, POSK
POSK
238-246 King Street
London W6 0RF

OKW 182 - London, Balham
Klub Orła Białego
Hamilton House
211 Balham High Road
London SW17 7BQ

OKW 183 - Southampton
Polski Ośrodek w Southampton
507 Portswood Road
Southampton SO17 2TH

OKW 184 - Birmingham
Klub Polski
Millenium House
Bordesley Street
Birmingham B5 5PH

OKW 185 - Ipswich
St. Mary’s Hall
322 Woodbridge Road
Ipswich IP4 4BD

OKW 186 - Bristol
Klub Polski
50 St. Paul’s Road
Clinton
Bristol BS8 1LP

OKW 187 - Jersey
Konsulat RP na Jersey
St. Quen’s Manor
La Grande Route de St. Quen
Jersey JE3 2HR

OKW 188 - Peterborough
Klub Polski
63 Church Street
Stanground
Peterborough PE2 8HF

OKW 189 – Hull
Konsulat RP w Hull
41 North Bar Without
Beverley HU17 7AG

OKW 190 - Cardiff
Dom Polski
174 Newport Road
Cardiff CF2 1DL

OKW 191 - Newcastle-Upon-Tyne
Polska Parafia w Newcastle
2 Maple Terrace
Newcastle-Upon-Tyne NE4 7SE

OKW 192 – Manchester
Polska Parafia w Manchester
196 Lloyd Street North
Manchester M14 4QB

OKW 193 - Bournemouth
West Wing No. 3
Lorne Park Road
Dorset
Bournemouth BH1 1LD

OKW 194 – Cambridge
Dom Polonia
231 Chesterton Road
Cambridge CB4 1AS

OKW 70 – Dublin
Ambasada RP w Dublinie
12 Ailesbury Road
Dublin 4

OKW 71 - Cork
Stowarzyszenie My Cork
NASC
Enterprise House
35 Mary Street
Cork

OKW 72 - Limerick
Irish-Polish Cultural and Business Association
Training Centre
Creagh Lane
George's Quay
Limerick

OKW 195 – Edynburg
Konsulat Generalny RP w Edynburgu
2 Kinnear Road
Edynburg EH3 5PE

OKW 196 - Glasgow
Klub Polski im. Gen.Wł. Sikorskiego
5, Parkgrove Terrace
Glasgow G3 7SD

OKW 197 - Belfast
Siedziba Rady do spraw Etnicznych Irlandii Północnej
3rd Floor, Ascot House
24-31 Shaftesbury Sq
BT2 7DB Belfast

OKW 198 – Invernes
The Highland Council,
Glenurquhart Road,
Inverness IV3 5NX

Więcej w tym temacie (pełna lista artykułów)

 
Linki sponsorowane
Zaloguj się lub zarejestruj aby dodać komentarz.

Komentarze

Bądź pierwszą osobą, komentującą ten artykuł.

Reklama

dodaj reklamę »Boksy reklamowe

Tylko £16.70 za paczkę UK-Polska

Paczki do Polski - Najniższa cena, solidny serwis od drzwi do drzwi, ubezpieczenie w cenie

Ogłoszenia

Reklama


 
  • Copyright © MojaWyspa.co.uk,
  • Tel: 020 3026 6918 Wlk. Brytania,
  • Tel: 0 32 73 90 600 Polska